Fruit Shop Sale

Fruit Shop Sale

Fruit Shop Sale (Male): အဂ်လိပ်စကား ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ တရုတ်စကား နည်းနည်းပြောတတ် ရမည်။ Salary: $1500. Night shift. 9pm -10am.

Dishwasher

Dishwasher

Dishwasher (Male): အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်သူ။ လစာ – $1600/month. 12 hours/day. Food provides. တစ်လမှာ (4) ရက်နား။

Kitchen helper

Kitchen helper

Airconed Vegetarian restaurant, kitchen helper , တရုတ်စကားပြောကောင်းမွန်စွာပြောနိုင်ရမည်။
စားဖိုမှူး အတွေ့ အကြုံ ရှိရမည်။
ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် ရမည်။