Home live-in caregiver

Home live-in caregiver

Home live-in caregiver – အေးဂျင့်ခ လက်ငင်း မပေးရ စရိတ်အငြိမ်း၊ လေယာဥ်လက်မှတ်ခလည်း စိုက်ပေးပါမည်။ အမျိုးသမီး HCA သင်တန်းဆင်းများ အတွက်။