Bubble Tea Service Crew

Bubble Tea Service Crew

စင်ကာပူမှာ Spass ဖြင့်ခန့်ပေးပါမည်။

Job Responsibilities

• Handle daily operations activities (hands-on) such as Cashiering, Kitchen duties, and Tea making

• Involve in the closing of a shop

Attend to walk-in customers promptly

• Maintain cleanliness and tidiness in work areas

• Assist in stock-taking/recording

• Answer incoming calls and handle delivery orders

• Learn the art of pearl making

✔️အသက် ၃၅ နှစ် အောက်

✔️ မိန်းခလေး / ယောကျာ်းလေး

✔️ အဂ်လိပ်နှင့်တရုတ်ကို အခြေခံပြောနိုင်သူ

❤️ နေစရာ ပေးပါမည်။

❤️ စားစရာ ကျွေးပါမည်။

🚨ကျွန်တော့်ဆီ တိုက်ရိုက်လျှောက်ပါ။

❤️အေးဂျင့်ခ သက်သာပါတယ်။

👍လိုင်စင်မရှိတဲ့အေးဂျင့်အတုအလိမ်အညာ ရန်မှ ကင်းဝေးစေပါမယ်။

Alex Aung

MOM လိုင်စင်ရ တရားဝင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ

WhatsApp +65 8804 9978 မှာ အလုပ်လျှောက်ပါ။🚨