Section Title

M&E Engineer / Technician

M&E Engineer / Technician (Spass), အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (သို့) ဒီပလိုမာ (သို့) ဘွဲ့ / ဒီပလိုမာ မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာလုပ်သက် ၁၅ နှစ်ရှိသူ။...

Personal Driver (Mercedes S Class)

Personal Driver (Mercedes S class): BCA certificate, Singapore Class 3 license, $2000/month, 8am to 5pm, Mon - Sat. 1 day off per week...

Kitchen Helper cum General Worker

Kitchen Helper (Male): တရုတ်စကားကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ လစာ ($1700 - $2000)/month, နေစရိတ် ($300)...

Kitchen Helper

Kitchen Helper (Male): English လိုကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင်ရမည်။ $1500 - 1600/month (depends on experience). နေစရိတ် - $300။ Duty Meals။...

ဟိုတယ် ပြင်ထိန်းဝန်ထမ်း

ဟိုတယ် ပြင်ထိန်းဝန်ထမ်း, Hotel အခန်း သန့်ရှင်းရေး နှင့် ရေပိုက်ပြင်/အဲယားကွန်းပြင်/အခန်းအတွင်းပိုင်းဆေးသုပ် အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ Google Map အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းမွန်စွာ...

Class 4 Driver

Class 4 Driver, Singapore Class 4 ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အောင်ထားရမည်။ စင်္ကာပူလမ်းများနှင့် ရင်းနှီးသူဖြစ်ရမည် (သို့မဟုတ်) GPS အသုံးပြုနည်းကို ကောင်းစွာနားရမည်။ အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်...