Construction Skill Worker

Construction Skill Worker

Construction Skill Worker
ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အလိုရှိသည်။

Requirements:

 • Must have worked at least 2 yrs in construction site (Construction Skill Worker) before (eg. in Thailand or Malaysia).
 • Must be willing to work under hot sun.
 • Must be willing to do all duties per project requirement. cannot choose only want to do “easy” duty.
 • Must have experience and know how to do at least some of the skills bricklaying, plastering, painting, welding, hacking, formwork / rebar, tiling, etc.

Duties:

 • Work site is usually stand-alone houses like bungalow, semi-detached, etc. OR minior renovation sites.
 • Perform all construction site duties including but not limited to bricklaying, plastering, painting, welding, hacking, formwork / rebar, tiling, etc.
 • All other general construction works like loading/unloading of materials like cement bags, etc.

Salary:

 • $24 – $30/day (depending on working experience).
 • OT: 1.5x.
 • Working days / hours: 6 days per week / 8am – 5pm.
 • Housing: provided.

🚨 ကျွန်တော့်ဆီ တိုက်ရိုက်လျှောက်ပါ။

❤️ အေးဂျင့်ခ သက်သာပါတယ်။

👍 လိုင်စင်မရှိတဲ့အေးဂျင့်အတုအလိမ်အညာ ရန်မှ ကင်းဝေးစေပါမယ်။

Alex Aung
MOM လိုင်စင်ရ တရားဝင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ
WhatsApp +65 88997390 မှာ အလုပ်လျှောက်ပါ။

(အလုပ်ကိစ္စအတွက် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော့် WhatsApp ကိုလာဆက်သွယ်ပေးပါနော်။

View For More