သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မူ ဝန်ထမ်း အလုပ်များ

cleaner-jobs
Singapore တွင် Cleaner အပိုင်းနဲ့လုပ်ကိုင်ချင်သော အမျိုးသမီးလေးများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အလုပ်လေးများကို အမြန်ဆုံးလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။

HSS Cleaner (AACG-075A)

Female

Household Service Worker (AACG-HSS3101)

Female

HSS Cleaner (AACG-075E10)

Female

HouseHold Service Worker (AACG-189)

Female

အထက် ဖော်ပြပါအလုပ်လေးများလျောက်ထားလိုသူများ WhatsApp +65 8466 1137 မှာ အလုပ်လျှောက်ပါ။