ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအလုပ်များ 

Singapore တွင် သူနာပြု အပိုင်းနဲ့လုပ်ကိုင်ချင်သောအမျိူးသား/အမျိူးသမီးလေးများ အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအလုပ်လေးများကိုအမြန်ဆုံးလျောက်ထားနိုင် ပါသည်။

(1) Nursing Aide, Daycare Centre (WP)

Female

(2) Nurse Aide

Any Gender

(3) Nurse Aide

Female

(4) Elderly Care and Cleaning Personnel

Female

(5) Nurse Aide

Male

(6) Nursing Aide, Nursing Home (WP)

Any Gender

(7) Nursing Aide

Any Gender

(8) Nursing Aide (WP)

Female

အထက် ဖော်ပြပါအလုပ်လေးများလျောက်ထားလိုသူများ WhatsApp +65 8466 1137 မှာ အလုပ်လျှောက်ပါ။